Ana içeriğe atla

Mezuniyet Koşulları

Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Programını tamamlamak için adaylar, aşağıdaki toplamda 30 TEDÜ kredilik (120 AKTS) ders yükümlülüklerini yerine getirmelidirler:

  • 4 zorunlu ders; toplam 18 TEDÜ kredi (45 AKTS),
  • 4 seçmeli ders; toplam 12 TEDÜ kredi (30 AKTS),
  • TEDÜ kredisi bulunmayan Tez Öncesi Semineri ve Tez Savunması (45 AKTS)

Erasmus+ ya da benzeri programlarda yurtdışı kurumlarda tamamlanan dersler de, başvuru uygunluğu durumunda, kredi yüküne sayılabilir.

Ders Programı ve Seçmeli Dersler, aşağıdaki gibidir:             

BİRİNCİ YIL

1. DÖNEM

2. DÖNEM

KODU

 DERS ADI

T

P

L

C

AKTS

KODU

 DERS ADI

T

P

L

C

AKTS

MAUS 501

 Mimarlık ve Kent Çalışmaları Kuram ve Metodolojileri

3

0

0

3

7.5

MAUS 502

Araştırma Yöntemi, Konuları ve Etik

3

0

0

3

7.5

MAUS 503

Mimarlık ve Kent Çalışmaları Araştırma Stüdyosu I

3

2

4

6

15

MAUS 504 

Mimarlık ve Kent Çalışmaları Araştırma Stüdyosu II

 6

 15

 

Seçmeli Ders 1

3

0

0

3

7.5

 

Seçmeli Ders 2

3

0

0

3

7.5

 

Toplam 

 

 

 

 12

30

 

Toplam

 

 

 

12 

30

 

İKİNCİ YIL

1. DÖNEM

 

 KODU

 DERS ADI

T

P

L

C

AKTS

 KODU

COURSE NAME 

 L

 C

 AKTS

MAUS 591

 TEZ ÖNCESİ SEMİNERİ

0

0

0

0

15

MAUS 592 

 TEZ I

 0

30

 

Seçmeli Ders 3

3

0

0

3

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Ders 4

3

0

0

3

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

0

0

0

6

30

 

 TOPLAM

 

 

 T:

 0

30

 


Zorunlu Dersler/ Must Courses

MAUS 501 Mimarlık ve Kent Çalışmaları Kuram ve Metodolojileri (Theory and Method in AUS) – (3-0-0)3, 7.5 ECTS

MAUS 502 Araştırma Yöntemi, Konuları ve Etik (Research Methods, Topics and Ethics in AUS) – (3-0-0)3, 7.5 ECTS

MAUS 503 Mimarlık ve Kent Çalışmaları Araştırma STÜDYOSU1 (Architecture and Urban Research STUDIO 1) – (3-2-4)6, 15 ECTS

MAUS 504 Mimarlık ve Kent Çalışmaları Araştırma STÜDYOSU2 (Architecture and Urban Research STUDIO 2) – (3-2-4)6, 15 ECTS

MAUS 591 Tez Öncesi Semineri (Pre-Thesis Seminar(0-0-0) 15 ECTS

MAUS 592 Tez 1 (Thesis 1(0-0-0) 30 ECTS

 

Seçmeli Dersler / Elective Courses her biri (3-0-0)3 / 7.5 ECTS 

ARCH 571 Görsel Kültür (Visual Culture) 

ARCH 531 Barınma ve Söylemsellik I (Dwelling and Discourse I) 

ARCH 532 Barınma ve Söylemsellik  II  (Dwelling and Discourse II)

 ARCH 525 Kent Okumaları (Readings of City)

ARCH 527 Kent Ölçekleri ve Temsiliyetleri (Urban Representation and Scalar Engagements)

ARCH 528 Sayısal ve Hesaplamalı Ortamda İletişim Modelleri (Communication Models in Digital and Computational Media)

ARCH 529 Kent Kültürü ve Yerel Tarihler (Local Histories of Urban Culture)

CRP 330  Kent Sosyolojisi (Sociology of the City) 

 

MAUS 510 Bir Araştırma Yönetmi Olarak Deneme Film (Essay Film as a Research Method)

MAUS 511 Kentsel Mekanın Fotoğrafı (Photogrpahy on Urban Space)

MAUS 513Medya ve Mimarlık (Media and Architecture)

MAUS 514 Yoruma ve Eleştiriye açık Mekân (Space as Interpreted and Criticised)

MAUS 523 Mimarlık ve Estetik  (Architecture and Aesthetics)

MAUS 524 Mimarlık ve Mekan: Üç Habitus (Architecture and Space: Three Habitus)

MAUS 525 Sanat ve Mimarlık (Art and Architecture)

MAUS 526 Mimarlık ve Yeni İletişim Çağı (Architecture in the New Information Age)

MAUS 529 Kent ve Planlama Tarihi (History of the City and Planning)

MAUS 530 Türkiye’de Belediyecilik ve Tarihi (Municipal Administration in Turkey: A History)

MAUS 531 Ankara Tarihi (History of Ankara)

MAUS 541 Siyasal Estetik (Political Aesthetics)

MAUS 542 Kültür Sosyolojisi (Sociology of Culture) 

MAUS 581 Mekânsal Ürünler, Pratikler ve Siyaset – Ankara Örneği (Spatial Products, Practices and Politics in Ankara)

MAUS 582 Teknolojileri Yeniden Düşünmek (Rethinking Technologies)

MAUS 583 Bakış ve Görsellik (Vision and Visuality)

MAUS 584 Mimarlığın Cinselliği; ya da Cinsellik ve Mekan (The Sex of Architecture; or Sexuality and Space)