Ana içeriğe atla

Kabul Şartları ve Takvim

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve bunlarla ilişkili tüm programlardan mezun olanların, mimarlık ve kent çalışmaları alanında uzmanlaşmak isteyen bütün adayların başvuruları değerlendirilir. Programa başlamak için, TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Daha fazla bilgi için https://els.tedu.edu.tr/tr/els/esdegerligi-kabul-edilen-ulusal-ve-uluslararasi-sinav-ve-sertifikalar sayfasına bakınız.

 

Programa Başvuru Değerlendirme Ölçütleri

 • Lisans mezuniyet not ortalaması= % 10
 • Portfolyo= 10
 • Mülakat= 30
 • ALES= 50

 

Başvurular

Başvurular http://admission.tedu.edu.tr  adresi üzerinden alınmaktadır. Başvurunuz sırasında, lütfen aşağıda listelenen belgeleri yükleyiniz.

 

İstenen Belgeler:

 1. Güncel Özgeçmiş.
 2. En son mezun olunan veya devam edilen lisans programı not çizelgesinin (transcript) taranmış bir kopyası.
 3. Portfolyo (Sisteme yüklenen dijital kopyanın yanı sıra, portfolyonun basılı hali mülakat sırasında jüriye elden teslim edilecektir).
 4. ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası (En az Say-55 puan).
 5. Askerlik Durum Belgesi
 6. Niyet mektubu.
 7. İki adet referans mektubu (Mülakat sırasında jüriye elden teslim edilecektir).

Varsa İngilizce yeterlik durumunu gösterir belgenin mülakata getirilmesi istenmektedir. İngilizce Yeterlik Belgesi (EPE, TOEFL-IBT, TOEFL-PBT+TWE, KPDS, ÜDS, YDS, UCLES) 

**TED Üniversitesi "English Proficiency Exam (EPE)" sınavına İngilizce Yeterlik Belgesi olmayan tüm adaylar girebilir.
 

KAYITLARDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın onaylı örneği (aslı görülerek Üniversite veya noter veya TEDÜ tarafından onaylanmış)
 2. Diploma Denklik Belgesi (yurt dışından alınan diplomalar için)
 3. Not Çizelgesi-Transkript (onaylı kapalı zarf)
 4. ALES veya GRE veya GMAT Sonuç Belgesi (internet çıktısı) (ALES en az. Say-55 puan istenmektedir.)
 5. İngilizce Yeterlik Belgesi ( TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Daha fazla bilgi için: <https://els.tedu.edu.tr/tr/els/esdegerligi-kabul-edilen-ulusal-ve-uluslararasi-sinav-ve-sertifikalar> sayfasına bakınız. Böyle bir belgeye sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. 
 6. Güncel Özgeçmiş
 7. Askerlik Durum Belgesi (Tecil/Terhis/Muaf) 
 8. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda biyometrik fotoğraf (fotoğrafınız renkli ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 9. Öğrenim Ücreti Dekontu (T.C. vatandaşları için, her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 775 TL (%8 KDV dahil) üzerinden hesaplanır. En az 6 kredi yükü alınmalıdır. Uluslararası öğrenciler bilgi için şu linki izleyebilirler: https://ipo.tedu.edu.tr/tr/ipo/ucretler-0.)

 

BİLGİ NOTU:

 1. Başvuru ve/veya kayıt sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar veya yanlış beyanda bulunanların tespiti halinde programa kabul edilmiş veya kayıt yapılmış olsa dahi kazanılmış bütün haklar kaybedilir.
 2. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

 

 

Burs Olanakları

TEDÜ Burs Yönergesi’ne göre, %25, %50, %75, %100 oranlarında öğrenim bursu verilmekte; ek olarak, TC vatandaşları için öğrenci asistanı çalışma bursu olanakları da bulunmaktadır.