Ana içeriğe atla

Hakkımızda

“MİMARLIK VE KENT ÇALIŞMALARI” Yüksek Lisans Programı, katılımcılarına, mimarlık ve kent çalışma alanı konularına, araştırma alanlarına veya uygulama projelerine, akademik ve profesyonel iş yaşamlarında, eleştirel düşünce perspektifi içinde, disiplinlerarası bir açıklıkta ve yaratıcı biçimde bakmalarını, yenilikçi araştırmalar ve projeler üretmelerini sağlar.

Günümüzde giderek mimarlık ve kent ile içiçe geçen kavramlarla tanışıyor; küresel ortamda yüksek oranda kentleşen çevrelerde yaşıyoruz. Bütün meslekler ve disiplinler için mimarlık ve kent üzerine çalışma ve araştırmalar olarak özetlenebilecek bir alanda farklı bakış açıları geliştirebilmek; yeni ve özgün problem tanımları yapabilmek; farklı disiplinlerin mimarlığa ve kente bakışını birinci elden gerçekleştirebilmek; bilginin üretildiği analiz ve sentez aşamalarını anlaşılır ve yaratıcı biçimde gündeme getirmek ve yenilikçi teknolojiyi öne alarak araştırma yapmak, yeni anlama ve bileşim yaratma potaları oluşturmak giderek kaçınılmaz bir görev haline geliyor.

Yenilikçi teknolojilerin sunduğu değişim olanaklarını her disiplin kendi alanında zengin ve ucu açık biçimde gerçekleştirirken, insana barınma ve yaşama olanakları sağlayan konut siteleri ve yerleşimler, mahalle yaşamı ve şehirlerin oluşumu ve sürdürülebilirliği ile uğraşan mekânsal tasarım disiplinleri olarak mimari tasarım ve şehir - bölge planlama disiplinlerinin değerleri, üretim ve uygulama biçim ve yöntemleri; geçmiş ve geleceği süreklilik için algılayıp değerlendiren bir bakış açılarına kendilerini adapte edemiyorlar.  “MİMARLIK VE KENT ÇALIŞMALARI” Yüksek Lisans Programı’, katılımcıları mimarlık ve şehir ve bölge planlama disiplinlerindeki yaklaşımlarla tanışmaya; onlara her iki disiplininin gözüyle yaşadıkları çevreye, şehir parçalarına, barınma biçimlerine ve mimari tasarım nesnelerine bakmaya; mimarlık ve planlama disiplinlerindeki üretim, uygulama ve değerler sistemiyle tanışmaya çağırıyor. Mimarlık ve planlama bilimlerindeki değişimleri izlemek; kendi ve disiplinleriyle koşut ya da zıt biçimde mimarlık ve planlama alanlarındaki teknolojik değişim ya da düşünsel  farklılaşmalar üzerine düşünmek; kendi mesleki formasyonlarının uzantısında ve onunla iletişim içinde, mimarlık ve planlama kültürü konusunda, okur yazarlık kazanmalarının ötesinde anlayan ve katılan yurttaşların sayısını artırmayı ve yeni görevler tanımlayıp yeni roller oluşturmayı da amaçlıyor. Bu çerçevede, program

  • Modern kentin ve yerel yönetişimin sorunları;
  • Kentsel yaşam kalitesinin yeni parametreleri;
  • Gelişen medya araçlarının kent ve mimarlık üzerindeki etkisi;
  • Yeni teknolojiler ve tasarım-planlama dünyasının gelişimi;
  • Eğitim ve yeni teknolojilerin sunduğu yeni olanaklar;

benzeri boyut ve sorun alanlarına ilişkin katılımcılarının kendi sorularını sormalarını, bilimsel ve uygulama karşılığı olan yanıtlar aramalarını sağlayan beceri ve yöntem bilgisi ile donatılmalarını sağlıyor.

Bu ortak potanın içinde bulunarak ve bilincinde olarak çalışma durumu, mimarlık ve kent konuları üzerine çalışma ve araştırmaları yapan araştırmacı, akademisyen ve profesyoneller içinse neredeyse bir zorunluluk haline geliyor. Mimarlık ve şehir alanlarında, mekân ve kültür çalışmaları yapan araştırmacılar, akademisyenler ve profesyoneller, böylelikle, araştırmaları içindeki verilerin ve çıktıların farklı açılardan anlaşılmasını sağlayan görsel-işitsel temsillerini üretebilir; bilimsel veya profesyonel projelerinin içeriklerini en geniş kapsam ve biçimde sunabilir yeterliğe geliyorlar. Bu sunumların veri bileşenleri biriktirilip çözümlendikçe yeni veri üreten yaratıcı süreçler yaşanabiliyor.

Disiplinlerarası niteliğiyle bu program, mimarlık ve kent çalışmaları alanlarındaki tikel ve kendine özgü tarihler; teknoloji ve yenilikler; yapma biçimleri; yasa, kural ve politikalar; endüstriyel arayüzler; coğrafya çalışmaları; alan çalışması tarihleri; eğitim tarihleri vb. arayüzler ortamlarında yapılan araştırma ve inceleme çalışmalarını kapsamaktadır.

“MİMARLIK VE KENT ÇALIŞMALARI” Tezli Yüksek Lisans Programı,katılımcılarından,mimarlık ve kent çalışmaları kapsamında bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmalarını ve bunu, yaratıcı teknolojiler ve kuramsal güncelleme çerçevesinde, bir yüksek lisans tez çalışması içinde paylaşarak tamamlamasını bekler.

Temel stüdyo dersleri ve diğer zorunlu derslerle beraber sunulan geniş seçmeli havuzundan katılımcıların tezleri ve ikincil ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri derslerle, programın ders yükümlülüğü tamamlanır.

Tezli Yüksek Lisans Programı, TEDÜ Kalite Belgesi çerçevesinde, İngilizce olarak yürütülür.